KKK

 1. Mida uuringu tulemused mu brändile annavad?

  Meaningful Brandsi uuringu tulemused annavad brändist tervikliku ülevaate – millised funktsionaalsed, isiklikud ja kollektiivsed näitajad brändi puhul inimestele korda lähevad. Uuring selgitab, millised on tähendusrikkad brändid. Andmete põhjal saad muuta ja täiendada oma brändi strateegiat ja tegevusi, et kasvatada ka oma brändi tähendusrikkust.

 2. Mida ma uuringust teada saan?

  Uuringu tulemused annavad infot selle kohta, milline on sinu brändi positsioon tarbijate peades (vs konkurendid, varasemad aastad), ning veel tähtsam - millele rajada oma strateegia, et positsiooni parandada. Kuidas inimesed näevad brändi toote/teenusega seotud hüvesid ja kuidas bränd parandab nii tarbijate isiklikku elu kui ka panustab ühiskonda.

 3. Milline on tähendusrikas bränd?

  Mitte kõik brändid ei ole inimeste jaoks tähendusrikkad. Viimase Meaningful Brandsi uuringu tulemuste kohaselt võiksid pea kolmveerand brändidest kaduda – enamus inimestest ei tunneks neist puudust.
  Tähendusrikas bränd mitte lihtsalt ei eristu konkurentidest, vaid sel on käegakatsutav positiivne mõju inimesele ja keskkonnale. Tähendusrikas bränd läheb inimestele korda ja parandab nii üksikisikute, kogukondade, ühiskonna kui ka tulevaste põlvede heaolu.

 4. Milleks on andmed vajalikud?

  Tulemused annavad võimaluse brändi tugevuste kaardistamiseks ja juhtimiseks, probleemsete kohtade täpsustamiseks, konkurentidega võrdlemiseks, brändi positsioneerimiseks ning sõnumite väljatöötamiseks.

 5. Kellele on Meaningful Brands uuring suunatud? Millised ettevõtted sellest võiksid osa võtta?

  Uuringust võidavad eelkõige suured ja tuntud brändid, kes ei tegele enam pelgalt tooteprobleemidega vaid ka brändiga kõige laiemas mõttes, ning konkureerivad koha pärast tarbijate peades sageli kategooriaüleselt - nt tööandja bränding, ettevõtete vastutustundlikkus

 6. Millistel ettevõtetel ei pruugi Meaningful Brandist kasu olla?

  Uuring ei sobi B2B-ja teistele kitsa sihtrühmaga (niši)brändidele, samuti vähetuntud brändidele. Juhul, kui ettevõtet huvitab vaid enda kategooriapõhine tootespetsiifiline info ning seejuures väga detailselt, ei pruugi MB pakutavast põhjalikust standardiseeritud küsimustikust piisata.

 7. Kas ma saan uuringusse lisada ka oma küsimusi?

  Meaningful Brandsi uuringusse omalt poolt küsimusi lisada ei saa. Tegemist on üleilmselt põhjaliku standardiseeritud küsimustikuga. Kuid just seepärast saame võrrelda uuringu tulemusi ka konkurentide, sektorite, riikide ja aja lõikes.

 8. Kui palju brände uuringus osaleb?

  2018. aasta uuringulainesse oli Eestist kaasatud 42 brändi ning üleimselt enam kui 1800 brändi.

 9. Kui suurt hulka inimesi küsitletakse?

  Online-küsitlusele vastas 2018. aastal Eestis üle 7600 inimest, Baltimaades kokku enam kui 13 000 inimest ning üle kogu maailma ligi 350 000 inimest.

 10. Kas uuringu raport on eesti keeles?

  Kuigi Meaningful Brands on rahvusvaheline uuring, koostame kõigile uuringus osalenud brändidele vastavalt soovile kas eesti- või inglisekeelsed kokkuvõtted.