Tähendusrikkad brändid

Meaningful Brands on rahvusvaheliselt tunnustatud uuringupõhine strateegiatööriist, mis annab tuntud ettevõtete turundus- ja tippjuhtidele praktilisi nõuandeid brändi arendamiseks. Tulemused kaardistavad brändi tugevusi ja nõrkusi, annavad võimaluse võrrelda end konkurentidega ning infot brändi positsioneerimiseks ja juhtimiseks. Meaningful Brands ei piirdu vaid toote/teenuse funktsionaalse kuvandi mõõtmisega, vaid selgitab, kuidas bränd mõjutab inimeste isiklikku kui ka kollektiivset heaolu.

Meaningful Brands

on klassikalisest brändiuuringust detailsem ja vaatleb kogu brändimaailma tervikuna (sh tööandja kuvand, eetilisus, majandusse ja ühiskonda panustamine jm)

annab praktilist infot inimeste vajaduste ja ootuste kohta, nii brändi kui ka valdkonna lõikes

annab soovitusi brändi arendamiseks, et vastata inimeste ootustele ja vajadustele

võimaldab fokusseerida klienditeekonna erinevates punktides ilmnevatele probleemidele (nt mis mõjutab brändi üldkuvandit; valmidust brändi eest kõrgemat hinda maksta või ostukavatsust)

arvamust avaldavad inimesed, kes on brändiga mõnevõrra tuttavad, seega puuduvad vastused “ei tea”, “ei vasta”

Soovid teada, kui palju sinu bränd inimestele korda läheb ja kuidas kasvatada brändi väärtust? Osale Meaningful Brandsi uuringus, mis annab vajalikud vastused strateegia arendamiseks.

Võta ühendust

"Meaningful Brands andis hea ülevaate Elisa ja Starmani brändide arengust ja käekäigust võrreldes lähimate konkurentidega. Uuringu tulemused andsid olulist infot ootuste ja nendele vastamise kohta. Kasutasime uuringu tulemusi Elisa ja Starmani brändi ühendamisel - töötasime selle põhjal Elisa brändile uue sisu. Uuring aitas mõista, mis on Elisa ja Starmani brändi eelised ja parandamist vajavad kohad nii brändi isiksuse, toodete-teenuste omaduste jms kontekstis."

Karin Kanepi
Elisa, turundusjuht

Uuringu läbiviimisest

Uuringu metoodika: Havas Media Groupi lahendus Meaningful Brands.

Andmete kogumise meetod: Veebiküsitlus esindusliku online-paneeli abil.

Uuringus osalevad Eesti täisealised elanikud, kes on uuritavate brändidega vähemalt mõnevõrra tuttavad.

Eestis uuritavad sektorid on pangandus, kindlustus, jaekaubandus, ehituspoed, telekommunikatsioonivaldkond, elektroonika, toit & joogid (piim, liha, alkohol, maiustused) ning energia.

Iga brändi kohta vastab küsimustele vähemalt 400 inimest.

Globaalselt on uuringut läbi viidud seitse korda, Balti riikides viidi uuring läbi esmakorselt 2013. aastal. Viimatises uuringus, 2016. aastal vastas küsimustikule 3958 vastajat Eestist ja 300 000 inimest üle kogu maailma. Kokku uuriti enam kui 1000 brändi tähendusrikkust.

Ajajoon

Soovid teada, kui palju sinu bränd inimestele korda läheb ja kuidas kasvatada brändi väärtust? Võta meiega ühendust!

Kontakt

Sul on küsimusi Meaningful Brandsi uuringu kohta. Loe enimesinevaid küsimusi-vastuseid uuringu kohta

KKK